معرفی

مشخصات فردی

شهاب ذوالریاستین

نام - نام خانوادگی : شهاب   ذوالریاستین

پست الکترونیکی : sh_zolriasatain@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک کاربردی(گرایش هسته ای)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک اتمی وموتکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد اسلامی واحد نهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک حالت جامد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پونا (هند)

سوابق اجرایی

مدیر گروه فیزیک از مرداد 1391 تا کنون

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه در سال 1393عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه فیزیک

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/4

شهاب ذوالریاستین
شهاب ذوالریاستین

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^